مؤسسه تحصیلات عالی شفاء


راهنمایی

به ثبت نام آنلاین مؤسسه تحصیلات عالی شفاء خوش آمدید!


متقاضیان محترم، فورم ثبت نام را دقیق خانه پری نموده و ذخیره نمایید. همکاران ما در مؤسسه تحصیلات عالی شفاء جهت تکمیل مراحل بعدی با شما تماس خواهند گرفت و راهنمایی های لازم را انجام خواهند داد. قابل یاد آوری است که زمان ثبت نام محدود است و پس از انقضای آن ، بسته خواهد شد.

برای معلومات بیشتر با شماره (+93 789091353) به تماس شوید.

ثبت نام مقدماتی کانکور

مشخصات تان را در فورم پایین وارد کنید.

لطفاّ گزینه گوگل کپچه ذیل را چک کنید.